fbpx

Versie: 1.0 2 Augustus 2018

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

A. BVBA FOUBERT IJS: BVBA FOUBERT IJS met haar maatschappelijk zetel te Nobelspeelmanstraat 10, 9100 Sint-Niklaas en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0823.540.391;

B. Website: De website van BVBA FOUBERT IJS, https://foubert.eu/ en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door BVBA FOUBERT IJS.

C. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

D. Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

1. Cookies

 BVBA FOUBERT IJS streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. BVBA FOUBERT IJS brengt de gegevens die door Cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies helpen BVBA FOUBERT IJS om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere Cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn Cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente Cookies.

Eerste-partij-cookies worden geplaatst door de eigenaar van het domein van een website, in dit geval BVBA FOUBERT IJS via de Website. Derde-partij-cookies worden door anderen dan de eigenaar van het domein van een website ingesteld. BVBA FOUBERT IJS heeft daarom geen toegang tot of controle over deze Cookies of andere manieren om gegevens te verzamelen. Lees de respectieve privacyverklaringen van deze externe cookie-providers.

Volgende Cookies kunnen door BVBA FOUBERT IJS worden geplaatst:

Naam –                 Doel – Levensduur

 • PHPSESSID – Opslaan winkelmandje, en andere gegevens. – Sessie
 • TawkConnectionTime – Bijhouden duur van de connectie voor de berichten applicatie Tawk.to. – Sessie
 • __tawkuuid – Gebruikt door de berichten applicatie Tawk.to. – 6 maanden
 • _ga – Gebruikt voor statistieken door Google Analytics. Identificeert een unieke gebruiker. – 2 jaar
 • _gat – Gebruikt voor het vertragen van de aanvragen. – 1 minuut
 • _gid – Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.  – 24 uur
 • uid – Zelfde als PHPSESSID. – Sessie
 • spu_closing_3771 – Zorgt ervoor dat een popup niet herhaaldelijk wordt getoond.  – 30 dagen

Volgende cookies kunnen door derden worden geplaatst:

Tawk to

 • __cfduid – Identificeren van individuele klanten achter een gedeeld IP adres en het voor het toepassen van security instellingen per klant. – 24 uur
 • Ss –  Gebruikt voor de berichten applicatie Tawk.to – Sessie
 • tawkUUID – . Koppelt berichten applicatie van Tawk.to aan de foubert website. – Onbepaalde duur

Facebook

 • fr –  Gebruikt voor advertenties. – 3 maanden

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde Cookies is BVBA FOUBERT IJS niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het “Help”-menu van de internetbrowser.

Indien u Cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

2. Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van Cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.

3. Wijzigingen

BVBA FOUBERT IJS houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 2 augustus 2018.

4. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien BVBA FOUBERT IJS de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of nietbindend verklaarde clausule(s). Het nalaten van BVBA FOUBERT IJS om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

5. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van BVBA FOUBERT IJS is gelegen (België).

6. Contact

Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid omtrent Cookies, kan u contact opnemen met BVBA FOUBERT IJS op het adres Nobels-peelmanstraat 10, 9100 Sint-Niklaas of via het e-mailadres info@foubert.eu. Voor bijkomende algemene informatie betreffende cookies en de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).