fbpx

Eerst en vooral bedankt om aan ons te denken bij uw sponsoraanvraag.

We krijgen zeer veel sponsoraanvragen binnen, waardoor het onmogelijk is om op elke aanvraag in te gaan. We hanteren een aantal criteria om te bepalen of we voor u iets kunnen betekenen.

Graag vragen we u om onderstaande vragen volledig en correct te beantwoorden en door te mailen naar info@foubert.eu

Indien uw aanvraag binnen onze mogelijkheden valt om te sponsoren, mailen we u terug met ons voorstel.

Let wel: wij sponsoren NOOIT in geld, slechts heel zelden met product, onze voorkeur gaat uit naar cadeaubons.

Vragen:

  • Type event: feestje, quiz, fondswerving…
  • Organisator type: jeugdgroepering, vzw, professionele organisator…
  • Betreft het een goed doel of fondsenwerving voor een verdediging?
  • Doelgroep: bv. leeftijd
  • Aantal verwachte personen
  • Datum/ Data
  • Heeft u vroeger reeds sponsoring ontvangen van ons en, indien ja, in welke vorm?
  • Beschrijving event